schnode.com
ที่ดินสวย23 ไร่น.ส-3 ที่หน้าติดถนนหลวงชนบทลาดยาง 120 เมตร ข้างติดทางสาธารณะ 260 เมตรเป็นที่ไร่ เหมาะสำหรับปลูกยางพรารา ปลูกมันสัปหลังทำสวน

ที่ดินสวย23 ไร่น.ส-3 ที่หน้าติดถนนหลวงชนบทลาดยาง 120 เมตร ข้างติดทางสาธารณะ 260 เมตรเป็นที่ไร่ เหมาะ

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 76 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองกำแพงเพชร โทร 0810466467

ประกาศขาย ที่ดิน กำแพงเพชร เมื่อ 6 ส.ค 2557 22:19:26

55 บาท

ที่ดิน เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 06 ส.ค. 2557 22:19