schnode.com
ที่ดิน 3ไร่ บ.ขุนด่าน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ข้างโรงเรียน

ที่ดิน 3ไร่ บ.ขุนด่าน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ข้างโรงเรียน

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 53 คน

ติดต่อ ที่ดิน อุบลรัตน์ โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 10 ก.ย 2557 08:14:12

225,000 บาท

ที่ดิน อุบลรัตน์ ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 10 ก.ย. 2557 08:14

ที่ดิน 11ไร่ เทศบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น

ที่ดิน 11ไร่ เทศบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 65 คน

ติดต่อ ที่ดิน บ้านฝาง โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 1 ก.ย 2557 17:05:30

400,000 บาท

ที่ดิน บ้านฝาง ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 01 ก.ย. 2557 17:05

ที่ดิน 12 ไร ติดถนนเลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 12 ไร ติดถนนเลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 97 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:44:56

0 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:44

ที่ดิน 48 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ที่ดิน 48 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 90 คน

ติดต่อ ที่ดิน บ้านแฮด โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:36:04

0 บาท

ที่ดิน บ้านแฮด ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:36

ที่ดิน 9 ไร่ ติดบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 9 ไร่ ติดบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 89 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:31:50

0 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:31

- ที่ดิน 6 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ 150 ม. อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น - ลักไก่หรือไม่ อยู่ที่ มโนธรรม ของท่านครับ  * จัดหา-ช่วยขาย-ขายฝาก ที่ดิน/บ้าน/หอพัก ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  ** รับทำประกันภัยรถยนต์ทั่วประเทศกว่า 30บริษัท ถูก ผ่อน 0% ง่าย ทำผ่านไลน์  ได้เ

- ที่ดิน 6 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ 150 ม. อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น - ลักไก่หรือไม่ อยู่ที่ มโนธรรม ของท่านครับ

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 86 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:28:06

0 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:28

ที่ดิน 6 ไร่ ต.พระลับ อ.เมือง ขอนแก่น แบ่งได้

ที่ดิน 6 ไร่ ต.พระลับ อ.เมือง ขอนแก่น แบ่งได้

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 83 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:24:45

2,000,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:24

ที่ดิน 5 ไร่กว่า ติดถนนมิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 5 ไร่กว่า ติดถนนมิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 79 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:14:16

0 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:14

ที่ดิน 3 ไร่ ใกล้บึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 3 ไร่ ใกล้บึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 82 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:11:30

2,000,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:11

ที่ดิน 10 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 10 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 77 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:06:51

0 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:06

ที่ดิน 21 ไร่ ติดถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 21 ไร่ ติดถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 73 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:04:35

0 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:04

ที่ดิน 118 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ที่ดิน 118 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 78 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 21:00:59

0 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 21:00

ที่ดิน 10 ไร่ ต.สาวะถี อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 10 ไร่ ต.สาวะถี อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 77 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 20:55:55

170,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 20:55

ที่ดิน 11 ไร่ ติดถนนดำ ต.บ้านค้อ อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 11 ไร่ ติดถนนดำ ต.บ้านค้อ อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 77 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 20:53:12

530,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 20:53

ที่ดิน 54 ไร่ ต. ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 54 ไร่ ต. ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 62 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 19 ส.ค 2557 20:06:12

290,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 ส.ค. 2557 20:06

ต้องการขายที่ดิน อ.ชุมแพ

ต้องการขายที่ดิน อ.ชุมแพ

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 92 คน

ติดต่อ ที่ดิน ชุมแพ โทร 0818291289

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 7 ส.ค 2557 15:58:05

0 บาท

ที่ดิน ชุมแพ ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 07 ส.ค. 2557 15:58

ที่ดิน 144 วา ถนนหลัก บ.โนนม่วง อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ มข

ที่ดิน 144 วา ถนนหลัก บ.โนนม่วง อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ มข

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 41 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 25 ก.ค 2557 07:41:55

5,800,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 25 ก.ค. 2557 07:41

ที่ดิน 165 วา หนองไผ่ หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ มข

ที่ดิน 165 วา หนองไผ่ หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ มข

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 46 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 25 ก.ค 2557 07:38:49

1,800,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 25 ก.ค. 2557 07:38

ขายบ้าน แถว ร.8 ใกล้โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี

ขายบ้าน แถว ร.8 ใกล้โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 75 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0918675519

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 2 ก.ค 2557 14:18:19

2,100,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 02 ก.ค. 2557 14:18

ที่ดิน 6 ไร่กว่า ติดถนน ท่าพระ-โกสุม อ.เมือง ขอนแก่น ข้าง ซีพี

ที่ดิน 6 ไร่กว่า ติดถนน ท่าพระ-โกสุม อ.เมือง ขอนแก่น ข้าง ซีพี

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 69 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 14 มิ.ย 2557 01:04:10

999 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 14 มิ.ย. 2557 01:04

ที่ดิน 103 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ 400 ม. ท่าพระ บ้านแฮด ขอนแก่น

ที่ดิน 103 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ 400 ม. ท่าพระ บ้านแฮด ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 71 คน

ติดต่อ ที่ดิน บ้านแฮด โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 8 มิ.ย 2557 17:07:25

999 บาท

ที่ดิน บ้านแฮด ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 08 มิ.ย. 2557 17:07

ที่ดิน ติดถนนมิตรภาพ เป๊ะ 2 แปลง อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ บขส โฮมฮับ โลตัส

ที่ดิน ติดถนนมิตรภาพ เป๊ะ 2 แปลง อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ บขส โฮมฮับ โลตัส

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 139 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 085-010-2609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 3 มิ.ย 2557 19:09:46

999 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 03 มิ.ย. 2557 19:09

ที่ดิน 3ไร่ ติดถนนท่าพระ โกสุม ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 3ไร่ ติดถนนท่าพระ โกสุม ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 76 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 085-010-2609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 2 มิ.ย 2557 19:36:47

3,700,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 02 มิ.ย. 2557 19:36

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 71 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 085-010-2609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 2 มิ.ย 2557 19:33:58

3,000,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 02 มิ.ย. 2557 19:33

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 96 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 26 พ.ค 2557 07:54:00

3,000,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 26 พ.ค. 2557 07:54