schnode.com
ขายบ้าน แถว ร.8 ใกล้โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี

ขายบ้าน แถว ร.8 ใกล้โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 30 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0918675519

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 2 ก.ค 2557 14:18:19

2,100,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 02 ก.ค. 2557 14:18

ที่ดิน 6 ไร่กว่า ติดถนน ท่าพระ-โกสุม อ.เมือง ขอนแก่น ข้าง ซีพี

ที่ดิน 6 ไร่กว่า ติดถนน ท่าพระ-โกสุม อ.เมือง ขอนแก่น ข้าง ซีพี

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 33 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 14 มิ.ย 2557 01:04:10

999 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 14 มิ.ย. 2557 01:04

ที่ดิน 103 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ 400 ม. ท่าพระ บ้านแฮด ขอนแก่น

ที่ดิน 103 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ 400 ม. ท่าพระ บ้านแฮด ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 32 คน

ติดต่อ ที่ดิน บ้านแฮด โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 8 มิ.ย 2557 17:07:25

999 บาท

ที่ดิน บ้านแฮด ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 08 มิ.ย. 2557 17:07

ที่ดิน ติดถนนมิตรภาพ เป๊ะ 2 แปลง อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ บขส โฮมฮับ โลตัส

ที่ดิน ติดถนนมิตรภาพ เป๊ะ 2 แปลง อ.เมือง ขอนแก่น ใกล้ บขส โฮมฮับ โลตัส

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 75 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 085-010-2609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 3 มิ.ย 2557 19:09:46

999 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 03 มิ.ย. 2557 19:09

ที่ดิน 3ไร่ ติดถนนท่าพระ โกสุม ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

ที่ดิน 3ไร่ ติดถนนท่าพระ โกสุม ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 46 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 085-010-2609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 2 มิ.ย 2557 19:36:47

3,700,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 02 มิ.ย. 2557 19:36

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 36 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 085-010-2609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 2 มิ.ย 2557 19:33:58

3,000,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 02 มิ.ย. 2557 19:33

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

ที่ดินเกือบ 3 ไร่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น ห่าง ศรีจันทร์ 250 ม

คนสนใจประกาศ ที่ดิน นี้ 49 คน

ติดต่อ ที่ดิน เมืองขอนแก่น โทร 0850102609

ประกาศขาย ที่ดิน ขอนแก่น เมื่อ 26 พ.ค 2557 07:54:00

3,000,000 บาท

ที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 26 พ.ค. 2557 07:54