schnode.com
3 ไร่ ขายราคาถูก ติดถนนสายบ้านแพ้ว – นครปฐม ด้านหน้าติดถนนยาว 30 เมตร

3 ไร่ ขายราคาถูก ติดถนนสายบ้านแพ้ว – นครปฐม ด้านหน้าติดถนนยาว 30 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 387 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน เมืองนครปฐม โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 27 พ.ค 2557 08:46:53

5,000,000 บาท

ขายที่ดิน เมืองนครปฐม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

2 ไร่ ขายราคาถูก ติดถนนสายบ้านแพ้ว – นครปฐม ด้านหน้าติดถนนยาว 30 เมตร

2 ไร่ ขายราคาถูก ติดถนนสายบ้านแพ้ว – นครปฐม ด้านหน้าติดถนนยาว 30 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 332 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน เมืองนครปฐม โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 27 พ.ค 2557 08:45:15

5,000,000 บาท

ขายที่ดิน เมืองนครปฐม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

3.24 ไร่ ๆละ 4.5 ล้านบาท ขายราคาถูก ติดถนนราดยาง 2 เลน หน้ากว้าง ไฟฟ้า 3 เฟรส ที่ดินสูงมาก

3.24 ไร่ ๆละ 4.5 ล้านบาท ขายราคาถูก ติดถนนราดยาง 2 เลน หน้ากว้าง ไฟฟ้า 3 เฟรส ที่ดินสูงมาก

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 290 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน เมืองนครปฐม โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 4 ก.ค 2557 22:50:12

4,500,000 บาท

ขายที่ดิน เมืองนครปฐม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

51 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 80 เมตร

51 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 80 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 319 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 19 พ.ค 2557 22:27:10

1,200,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

7.3 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346 ตลอดที่ดิน 280 เมตร

7.3 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346 ตลอดที่ดิน 280 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 324 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน กำแพงแสน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 19 พ.ค 2557 22:25:04

2,200,000 บาท

ขายที่ดิน กำแพงแสน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

2.2 ไร่ ขายราคาถูก ที่ดินถมแล้วในบางส่วน ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346

2.2 ไร่ ขายราคาถูก ที่ดินถมแล้วในบางส่วน ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 375 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 27 พ.ค 2557 08:42:57

5,000,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

5 ไร่ ขายฝากด่วน ที่ดินใกล้ตัวเมืองนครปฐม ที่ดินติดถนนยาว

5 ไร่ ขายฝากด่วน ที่ดินใกล้ตัวเมืองนครปฐม ที่ดินติดถนนยาว

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 252 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน เมืองนครปฐม โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 18 ก.ค 2557 23:56:03

10,000,000 บาท

ขายที่ดิน เมืองนครปฐม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

3 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 40 เมตร

3 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 40 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 333 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 27 พ.ค 2557 08:41:04

5,000,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

700 ไร่ ขายราคาถูก ติดทางราดยางเรียบคลองชลประทาน

700 ไร่ ขายราคาถูก ติดทางราดยางเรียบคลองชลประทาน

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 285 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน นครชัยศรี โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 18 ก.ค 2557 23:52:55

400,000 บาท

ขายที่ดิน นครชัยศรี นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

54 ไร่ ขายราคาถูก ติดทาง 2 ด้าน คือ 1.ติดถนนลาดยางสายบางเลน-กำแพงแสน (346)

54 ไร่ ขายราคาถูก ติดทาง 2 ด้าน คือ 1.ติดถนนลาดยางสายบางเลน-กำแพงแสน (346)

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 214 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 24 ก.ค 2557 08:55:11

2,000,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

7.3.20 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 150 เมตร

7.3.20 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 150 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 370 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน กำแพงแสน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 19 พ.ค 2557 22:22:42

2,200,000 บาท

ขายที่ดิน กำแพงแสน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

8.74 ไร่ ขายราคาถูก ขายยกแปลง 15 ล้านบาท ด้านหน้าติดถนน 3551

8.74 ไร่ ขายราคาถูก ขายยกแปลง 15 ล้านบาท ด้านหน้าติดถนน 3551

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 257 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 4 มิ.ย 2557 23:55:23

15,000,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

61 ตรว. พร้อมบ้านขายราคาถูก 6 แสนบาท ติดถนน ชั้นเดียว

61 ตรว. พร้อมบ้านขายราคาถูก 6 แสนบาท ติดถนน ชั้นเดียว

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 276 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน กำแพงแสน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 4 มิ.ย 2557 23:53:18

600,000 บาท

ขายที่ดิน กำแพงแสน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

12 ไร่ ขายราคาถูก ที่ถมแล้วบางส่วน ด้านหน้าห่างจากถนนลาดยางสาย ดอนรวก

12 ไร่ ขายราคาถูก ที่ถมแล้วบางส่วน ด้านหน้าห่างจากถนนลาดยางสาย ดอนรวก

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 230 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน ดอนตูม โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 24 ก.ค 2557 08:50:07

400,000 บาท

ขายที่ดิน ดอนตูม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

10 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 120 เมตร

10 ไร่ ขายราคาถูก ด้านหน้าติดถนนพลดำริ 346ตลอดที่ดิน 120 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 354 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 19 พ.ค 2557 22:29:11

2,200,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

54 ไร่ ขายราคาถูก ติดทาง 2 ด้าน ติดถนนลาดยางสายบางเลน-กำแพงแสน (346) ด้านหน้าติดถนนยาว 100 เมตร

54 ไร่ ขายราคาถูก ติดทาง 2 ด้าน ติดถนนลาดยางสายบางเลน-กำแพงแสน (346) ด้านหน้าติดถนนยาว 100 เมตร

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 302 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 18 ก.ค 2557 23:47:52

2,000,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

5.2.76 ไร่ ขายราคาถูกด้านหน้า ติดถนนราดยางยาว และติดคลองชลประทาน

5.2.76 ไร่ ขายราคาถูกด้านหน้า ติดถนนราดยางยาว และติดคลองชลประทาน

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 200 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน เมืองนครปฐม โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 24 ก.ค 2557 08:48:28

500,000 บาท

ขายที่ดิน เมืองนครปฐม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

8.74 ไร่ ขายราคาถูก ขายยกแปลง 15 ล้านบาท ด้านหน้าติดถนน 3551 ด้านหลังติดแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน)

8.74 ไร่ ขายราคาถูก ขายยกแปลง 15 ล้านบาท ด้านหน้าติดถนน 3551 ด้านหลังติดแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจ

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 300 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0880012088-0901455899-0868152095

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 4 ก.ค 2557 22:55:03

15,000,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ขายที่ดิน 9-1-22ไร่ ใกล้ ม.คริสเตียน นครปฐม

ขายที่ดิน 9-1-22ไร่ ใกล้ ม.คริสเตียน นครปฐม

คนสนใจประกาศ ต้องการขายที่ดิน นี้ 74 คน

ติดต่อ ต้องการขายที่ดิน เมืองนครปฐม โทร 095-3300756

ประกาศขาย ต้องการขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 1 ส.ค 2557 10:42:44

42,793,695 บาท

ต้องการขายที่ดิน เมืองนครปฐม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 22 ส.ค. 2557 10:03

ขายถูก ! ที่ดิน 15 ไร่ ต. ดอนพุทรา จ.นครปฐม ไกล้ ร.พ ส่งเสริมดอนพุทรา ติดถนน ไรละ 4 แสน

ขายถูก ! ที่ดิน 15 ไร่ ต. ดอนพุทรา จ.นครปฐม ไกล้ ร.พ ส่งเสริมดอนพุทรา ติดถนน ไรละ 4 แสน

คนสนใจประกาศ ต้องการขายที่ดิน นี้ 54 คน

ติดต่อ ต้องการขายที่ดิน ดอนตูม โทร 0990581468

ประกาศขาย ต้องการขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 1 ส.ค 2557 16:52:19

400,000 บาท

ต้องการขายที่ดิน ดอนตูม นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 01 ส.ค. 2557 16:56

ขายที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน 38 ไร่ 10 ตารางวา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขายที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน 38 ไร่ 10 ตารางวา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 72 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน บางเลน โทร 0830922001

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 17 มิ.ย 2557 11:51:22

45,000,000 บาท

ขายที่ดิน บางเลน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 17 มิ.ย. 2557 11:51

ขายที่ดินติด ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขายที่ดินติด ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม

คนสนใจประกาศ ขายที่ดิน นี้ 130 คน

ติดต่อ ขายที่ดิน กำแพงแสน โทร 083-0793875

ประกาศขาย ขายที่ดิน นครปฐม เมื่อ 19 พ.ค 2557 08:31:31

2,500,000 บาท

ขายที่ดิน กำแพงแสน นครปฐม

ความเคลื่อนไหวล่าสุด 19 พ.ค. 2557 08:31