ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-29388

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 47,800,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:47:06 น.

รหัส : LA-RBR-43740

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:46:57 น.

รหัส : LA-SPK-43750

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 86,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:44:38 น.

รหัส : LA-NBI-29774

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 101 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:44:37 น.

รหัส : LA-SPK-43755

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 23,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:42:10 น.

รหัส : LA-PTE-29776

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 142,200,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 79 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:41:55 น.

รหัส : LA-PKT-43761

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:41:02 น.

รหัส : LA-UBN-37939

ที่ดิน

สว่างวีระวงศ์ , อุบลราชธานี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:40:38 น.

รหัส : LA-PTE-29778

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 58,833,750 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 39 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:40:37 น.

รหัส : LA-PKT-43768

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 180,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:39:32 น.

รหัส : LA-NBI-38504

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 1 งาน 93 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:39:29 น.

รหัส : LA-BKK-43771

ที่ดิน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 107,600,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:37:58 น.

รหัส : LA-PTE-29782

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 20,275,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:37:50 น.

รหัส : LA-NBI-39049

ที่ดิน

ไทรน้อย , นนทบุรี

ราคา 6,300,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 2 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:32:33 น.

รหัส : LA-PTE-29931

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:30:41 น.

รหัส : LA-BKK-44038

ที่ดิน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,200,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:29:06 น.

รหัส : LA-NYK-44039

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 132,300,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:27:13 น.

รหัส : LA-PTE-29936

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 135,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:27:04 น.

รหัส : LA-PTE-44040

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:26:04 น.

รหัส : LA-PTE-29941

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 269,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 03:25:30 น.