ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-BKK-46661

ที่ดิน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,147,483,647 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 02:31:45 น.

รหัส : LA-BKK-47044

ที่ดิน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 02:30:42 น.

รหัส : LA-NBI-47395

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 126,000,000 บาท

พื้นที่ 158 ตารางวา 0 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 02:29:28 น.

รหัส : LA-PTE-48845

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 36,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 02:25:54 น.

รหัส : LA-NBI-24133

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:09:10 น.

รหัส : LA-BKK-24134

ที่ดิน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 340,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:08:01 น.

รหัส : LA-NBI-24135

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 561,100,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:06:46 น.

รหัส : LA-SPK-24414

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 86,640,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:05:25 น.

รหัส : LA-BKK-24415

ที่ดิน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 314,355,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:04:23 น.

รหัส : LA-NBI-25567

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:02:06 น.

รหัส : LA-CCO-25610

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 33,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:00:58 น.

รหัส : LA-NPT-26007

ที่ดิน

ดอนตูม , นครปฐม

ราคา 560,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1600 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:00:03 น.

รหัส : LA-YST-27893

ที่ดิน

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:58:57 น.

รหัส : LA-BKK-29113

ที่ดิน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 208,320,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:56:51 น.

รหัส : LA-NPT-30977

ที่ดิน

สามพราน , นครปฐม

ราคา 260,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:54:27 น.

รหัส : LA-SPK-30980

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:53:20 น.

รหัส : LA-BKK-31944

ที่ดิน

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 362,340,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:52:21 น.

รหัส : LA-NMA-31947

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 277,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:50:43 น.

รหัส : LA-BKK-48619

ที่ดิน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 334,560,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:49:28 น.

รหัส : LA-BKK-37677

ที่ดิน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 164,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 00:48:26 น.