ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-BKK-4326

ที่ดิน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,900,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:59:47 น.

รหัส : LA-BKK-4584

ที่ดิน

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:39:01 น.

รหัส : LA-BKK-4761

ที่ดิน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000,000 บาท

พื้นที่ 240 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:20:38 น.

รหัส : LA-BKK-4762

ที่ดิน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 49,000,000 บาท

พื้นที่ 293 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:19:16 น.

รหัส : LA-SRI-32059

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 175 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:08:09 น.

รหัส : LA-BKK-5046

ที่ดิน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:07:37 น.

รหัส : LA-NMA-32060

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:06:37 น.

รหัส : LA-BKK-5050

ที่ดิน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:06:05 น.

รหัส : LA-SRI-32063

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 236 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:05:27 น.

รหัส : LA-RYG-32403

ที่ดิน

แกลง , ระยอง

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:04:17 น.

รหัส : LA-SRI-32407

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:03:12 น.

รหัส : LA-BKK-5061

ที่ดิน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:01:58 น.

รหัส : LA-SRI-33389

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:01:56 น.

รหัส : LA-NMA-33393

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 79 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 10:00:55 น.

รหัส : LA-SRI-33398

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:59:55 น.

รหัส : LA-BKK-5064

ที่ดิน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:59:26 น.

รหัส : LA-NMA-33400

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:58:59 น.

รหัส : LA-NMA-33403

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:57:51 น.

รหัส : LA-SRI-34910

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:56:50 น.

รหัส : LA-NMA-34911

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 09:55:57 น.