ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-25747

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 144,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:56:06 น.

รหัส : LA-PTE-25852

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:54:43 น.

รหัส : LA-NKI-26423

ที่ดิน

โพนพิสัย , หนองคาย

ราคา 24,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:53:24 น.

รหัส : LA-PTE-27350

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:52:18 น.

รหัส : LA-NKI-33836

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 3,950,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:46:39 น.

รหัส : LA-NKI-33837

ที่ดิน

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 91 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:45:10 น.

รหัส : LA-PTE-33853

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:42:28 น.

รหัส : LA-KRI-38057

ที่ดิน

เมืองกาญจนบุรี , กาญจนบุรี

ราคา 13,920,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 1 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:41:06 น.

รหัส : LA-BKK-39056

ที่ดิน

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 395 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:40:30 น.

รหัส : LA-SKN-39154

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 296,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 38 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:39:54 น.

รหัส : LA-CCO-45478

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 78,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:37:36 น.

รหัส : LA-CTI-41948

ที่ดิน

แหลมสิงห์ , จันทบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 04:17:32 น.

รหัส : LA-BKK-41968

ที่ดิน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 108 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 03:51:48 น.

รหัส : LA-BKK-41969

ที่ดิน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 91,200,000 บาท

พื้นที่ 152 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 03:50:46 น.

รหัส : LA-PTE-44814

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 370 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:30:15 น.

รหัส : LA-PTE-29388

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 47,800,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:11:32 น.

รหัส : LA-NBI-29774

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 101 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:08:22 น.

รหัส : LA-BKK-49460

ที่ดิน

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:08:03 น.

รหัส : LA-PTE-29776

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 142,200,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 79 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:07:13 น.

รหัส : LA-PTE-29778

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 58,833,750 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 39 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:06:09 น.