ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-AYA-15360

ที่ดิน

บางไทร , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 3 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 12:06:46 น.

รหัส : LA-AYA-17070

ที่ดิน

บางไทร , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 0 งาน 58 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 12:06:01 น.

รหัส : LA-MKM-33938

ที่ดิน

เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 1 งาน 41 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 12:03:14 น.

รหัส : LA-BKK-22608

ที่ดิน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:58:13 น.

รหัส : LA-SBR-24666

ที่ดิน

อินทร์บุรี , สิงห์บุรี

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:55:15 น.

รหัส : LA-PTE-41180

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:41:48 น.

รหัส : LA-CCO-32720

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 136,595,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:32:54 น.

รหัส : LA-PKN-32721

ที่ดิน

กุยบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,830,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:31:39 น.

รหัส : LA-RBR-33130

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 34,705,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:30:16 น.

รหัส : LA-NBI-33133

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 12,645,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:29:02 น.

รหัส : LA-SKN-37867

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 1,771,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:26:18 น.

รหัส : LA-SKN-38420

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:25:01 น.

รหัส : LA-SKN-38459

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:23:51 น.

รหัส : LA-SKN-39848

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:20:48 น.

รหัส : LA-SKN-40101

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:19:36 น.

รหัส : LA-SKN-40102

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:18:37 น.

รหัส : LA-SKN-40827

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 4,816,000 บาท

พื้นที่ 171 ตารางวา 100 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:17:31 น.

รหัส : LA-PNA-35842

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:13:47 น.

รหัส : LA-PNA-35845

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:09:31 น.

รหัส : LA-PKT-35846

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 11:08:08 น.