ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CRI-31872

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 20:17:54 น.

รหัส : LA-CRI-31870

ที่ดิน

เวียงเชียงรุ้ง , เชียงราย

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 2 งาน 912 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 20:09:02 น.

รหัส : LA-BKK-31868

ที่ดิน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,560,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 19:39:39 น.

รหัส : LA-NMA-25494

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 18:19:33 น.

รหัส : LA-BKK-20489

ที่ดิน

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 130 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 18:04:29 น.

รหัส : LA-NMA-24822

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:58:16 น.

รหัส : LA-NMA-24831

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:55:31 น.

รหัส : LA-NMA-24866

ที่ดิน

บัวใหญ่ , นครราชสีมา

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 1 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:53:25 น.

รหัส : LA-NMA-24867

ที่ดิน

เสิงสาง , นครราชสีมา

ราคา 1,270,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:52:03 น.

รหัส : LA-NMA-24872

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:49:34 น.

รหัส : LA-NMA-25344

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:48:01 น.

รหัส : LA-NMA-25319

ที่ดิน

โนนสูง , นครราชสีมา

ราคา 28,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:45:26 น.

รหัส : LA-NMA-25495

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:42:49 น.

รหัส : LA-NMA-25496

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:41:33 น.

รหัส : LA-NMA-25564

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 987,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:40:17 น.

รหัส : LA-NMA-25615

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:37:48 น.

รหัส : LA-NMA-25619

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:36:32 น.

รหัส : LA-NMA-25621

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:35:14 น.

รหัส : LA-NMA-25766

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:34:00 น.

รหัส : LA-NMA-25769

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 15,260,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 16:32:37 น.