ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PLK-48013

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 9,231,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:53:06 น.

รหัส : LA-PTE-47444

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:51:20 น.

รหัส : LA-PTE-47447

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:49:38 น.

รหัส : LA-BKK-47819

ที่ดิน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 107 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:46:45 น.

รหัส : LA-PTE-47820

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 43 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:45:22 น.

รหัส : LA-RYG-27704

ที่ดิน

แกลง , ระยอง

ราคา 18,918,250 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 29 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:42:55 น.

รหัส : LA-RYG-27707

ที่ดิน

แกลง , ระยอง

ราคา 36,497,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:41:36 น.

รหัส : LA-RYG-27710

ที่ดิน

แกลง , ระยอง

ราคา 102,155,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 51 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:40:23 น.

รหัส : LA-PTE-48109

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:38:04 น.

รหัส : LA-PTE-48114

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 43 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:36:27 น.

รหัส : LA-PTE-48562

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:33:20 น.

รหัส : LA-PTE-48565

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:31:54 น.

รหัส : LA-PTE-48567

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:30:15 น.

รหัส : LA-BKK-48570

ที่ดิน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,570,000 บาท

พื้นที่ 121 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:28:44 น.

รหัส : LA-BKK-48572

ที่ดิน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:27:20 น.

รหัส : LA-PTE-49110

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:23:55 น.

รหัส : LA-SNI-36876

ที่ดิน

ไชยา , สุราษฎร์ธานี

ราคา 21,298,700 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:16:21 น.

รหัส : LA-SNI-37350

ที่ดิน

ไชยา , สุราษฎร์ธานี

ราคา 25,381,125 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 46 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:14:21 น.

รหัส : LA-PTE-24778

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:07:42 น.

รหัส : LA-PTE-24780

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 08:06:25 น.