ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SNI-23615

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 174 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:41:00 น.

รหัส : LA-SKM-34805

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:40:06 น.

รหัส : LA-SNI-23619

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:40:05 น.

รหัส : LA-NPT-23083

ที่ดิน

สามพราน , นครปฐม

ราคา 40,740,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:39:49 น.

รหัส : LA-CNX-16669

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:39:14 น.

รหัส : LA-SNI-23938

ที่ดิน

พุนพิน , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:38:59 น.

รหัส : LA-CBI-16673

ที่ดิน

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 180 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:38:04 น.

รหัส : LA-SNI-24132

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 7,400,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:37:56 น.

รหัส : LA-BKK-24615

ที่ดิน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:37:15 น.

รหัส : LA-RBR-23319

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:36:42 น.

รหัส : LA-NRT-49584

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:36:31 น.

รหัส : LA-KRI-49582

ที่ดิน

ไทรโยค , กาญจนบุรี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 13ไร่ พร้อมบ้าน 9หลัง

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:34:42 น.

รหัส : LA-SNI-26119

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 115,000,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:34:21 น.

รหัส : LA-BKK-14493

ที่ดิน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 118 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:32:33 น.

รหัส : LA-CBI-38195

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:30:50 น.

รหัส : LA-CBI-24228

ที่ดิน

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:29:12 น.

รหัส : LA-SNI-32707

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:29:07 น.

รหัส : LA-SKW-27571

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:23:46 น.

รหัส : LA-PKN-18389

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:19:33 น.

รหัส : LA-SNI-18392

ที่ดิน

กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 11:18:31 น.