ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKA-31169

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 4,590,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:59:07 น.

รหัส : HO-BKK-26450

บ้านเดี่ยว

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:58:38 น.

รหัส : HO-SKA-31173

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 4,590,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:58:20 น.

รหัส : HO-BKK-5722

บ้านเดี่ยว

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:57:47 น.

รหัส : HO-SKA-31175

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 4,290,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:57:28 น.

รหัส : HO-CNX-15137

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:56:39 น.

รหัส : HO-SKA-31177

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 4,290,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:56:39 น.

รหัส : HO-PTE-26453

บ้านเดี่ยว

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:56:36 น.

รหัส : HO-SKA-31179

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:55:51 น.

รหัส : HO-BKK-26455

บ้านเดี่ยว

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:55:37 น.

รหัส : HO-SKA-31180

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:54:14 น.

รหัส : HO-BKK-26457

บ้านเดี่ยว

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:53:53 น.

รหัส : HO-SKA-31181

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:53:25 น.

รหัส : HO-SKA-31183

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:52:30 น.

รหัส : HO-SPK-26461

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 185 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:52:04 น.

รหัส : HO-BKK-26544

บ้านเดี่ยว

เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:49:23 น.

รหัส : HO-BKK-26546

บ้านเดี่ยว

เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:48:31 น.

รหัส : HO-SKA-31412

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 4,590,000 บาท

พื้นที่ 103 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:44:10 น.

รหัส : HO-BKK-27091

บ้านเดี่ยว

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:43:52 น.

รหัส : HO-SKA-31413

บ้านเดี่ยว

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 5,990,000 บาท

พื้นที่ 167 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:43:22 น.