ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CBI-11042

บ้านเดี่ยว

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 4,790,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:33:53 น.

รหัส : HO-BKK-5722

บ้านเดี่ยว

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:33:19 น.

รหัส : HO-CBI-11140

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:32:19 น.

รหัส : HO-BKK-15560

บ้านเดี่ยว

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,950,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:31:15 น.

รหัส : HO-CBI-11507

บ้านเดี่ยว

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:30:53 น.

รหัส : HO-BKK-15588

บ้านเดี่ยว

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,950,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:30:29 น.

รหัส : HO-CBI-13034

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:30:10 น.

รหัส : HO-CBI-13044

บ้านเดี่ยว

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 2,199,999 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 20160 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:29:25 น.

รหัส : HO-CBI-13046

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:28:35 น.

รหัส : HO-CBI-13593

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 4,550,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:27:51 น.

รหัส : HO-CBI-13622

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:27:06 น.

รหัส : HO-SPK-19142

บ้านเดี่ยว

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:26:53 น.

รหัส : HO-CBI-14774

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:26:12 น.

รหัส : HO-CBI-16132

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:25:26 น.

รหัส : HO-CBI-17144

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:24:41 น.

รหัส : HO-CBI-17238

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:23:53 น.

รหัส : HO-CBI-18572

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,050,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:23:06 น.

รหัส : HO-CBI-18604

บ้านเดี่ยว

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:21:25 น.

รหัส : HO-BKK-19136

บ้านเดี่ยว

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:07:15 น.

รหัส : HO-BKK-19134

บ้านเดี่ยว

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 09:01:30 น.