ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-8036

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:15:43 น.

รหัส : CO-BKK-8150

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:14:51 น.

รหัส : CO-BKK-8151

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:13:55 น.

รหัส : CO-BKK-8152

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:13:11 น.

รหัส : CO-BKK-8629

คอนโดมิเนียม

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:12:26 น.

รหัส : CO-BKK-8630

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:11:25 น.

รหัส : CO-BKK-8631

คอนโดมิเนียม

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:10:37 น.

รหัส : CO-CBI-8632

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:09:47 น.

รหัส : CO-BKK-8679

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:08:56 น.

รหัส : CO-BKK-8684

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:07:56 น.

รหัส : CO-BKK-8790

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:07:02 น.

รหัส : CO-BKK-8793

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:06:01 น.

รหัส : CO-CBI-8796

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:05:12 น.

รหัส : CO-CBI-8797

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:04:18 น.

รหัส : CO-BKK-8799

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:03:23 น.

รหัส : CO-CBI-9016

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:02:30 น.

รหัส : CO-BKK-9020

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:01:27 น.

รหัส : CO-BKK-15230

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:00:33 น.

รหัส : CO-BKK-9053

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:00:30 น.

รหัส : CO-BKK-9058

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 14:59:32 น.