ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-4446

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:32:36 น.

รหัส : CO-BKK-4455

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:29:00 น.

รหัส : CO-BKK-4483

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:25:21 น.

รหัส : CO-BKK-4502

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:19:45 น.

รหัส : CO-BKK-4503

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:17:31 น.

รหัส : CO-BKK-4504

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:15:41 น.

รหัส : CO-BKK-4505

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:13:47 น.

รหัส : CO-BKK-4524

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:11:36 น.

รหัส : CO-BKK-4525

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:08:12 น.

รหัส : CO-BKK-5017

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:02:42 น.

รหัส : CO-BKK-5027

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 19:00:39 น.

รหัส : CO-BKK-5585

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 18:54:10 น.

รหัส : CO-BKK-4595

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,680,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 18:51:33 น.

รหัส : CO-BKK-5584

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,250,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 18:31:37 น.

รหัส : CO-CBI-5582

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,900 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 16:48:13 น.

รหัส : CO-CBI-5581

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 16:37:57 น.

รหัส : CO-BKK-5579

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,390,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 16:27:55 น.

รหัส : CO-BKK-5578

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,600,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 16:22:53 น.

รหัส : CO-BKK-5577

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 16:18:24 น.

รหัส : CO-BKK-5576

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 16:12:38 น.