ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-29019

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,450,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:03:41 น.

รหัส : CO-NBI-11245

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:03:16 น.

รหัส : CO-BKK-27451

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:03:02 น.

รหัส : CO-BKK-29020

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:02:41 น.

รหัส : CO-BKK-27455

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:01:57 น.

รหัส : CO-BKK-27457

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:00:54 น.

รหัส : CO-BKK-29552

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:00:40 น.

รหัส : CO-BKK-29555

คอนโดมิเนียม

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,250,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:00:00 น.

รหัส : CO-CBI-32359

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:49:57 น.

รหัส : CO-CBI-7986

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:49:24 น.

รหัส : CO-CBI-8272

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:47:29 น.

รหัส : CO-CBI-11087

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:44:52 น.

รหัส : CO-CBI-11412

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:43:58 น.

รหัส : CO-SNI-21347

คอนโดมิเนียม

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:38:54 น.

รหัส : CO-BKK-32357

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:36:36 น.

รหัส : CO-BKK-18575

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,650,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:35:35 น.

รหัส : CO-CBI-20709

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:33:38 น.

รหัส : CO-CBI-20738

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:32:50 น.

รหัส : CO-SPK-29493

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,600 บาท

พื้นที่ 298 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:29:15 น.

รหัส : CO-BKK-29594

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,280,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:27:39 น.