ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-16769

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:49:57 น.

รหัส : CO-BKK-16773

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:49:04 น.

รหัส : CO-BKK-16776

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:48:15 น.

รหัส : CO-BKK-16779

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:47:17 น.

รหัส : CO-BKK-16783

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:46:32 น.

รหัส : CO-BKK-16784

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:45:42 น.

รหัส : CO-BKK-16786

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,300,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:44:42 น.

รหัส : CO-BKK-16787

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:43:42 น.

รหัส : CO-BKK-10049

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 170 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:42:04 น.

รหัส : CO-BKK-10056

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:41:06 น.

รหัส : CO-BKK-10059

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:40:17 น.

รหัส : CO-SPK-10063

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 3,770,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:38:48 น.

รหัส : CO-BKK-10064

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:37:58 น.

รหัส : CO-BKK-10065

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:37:06 น.

รหัส : CO-BKK-17150

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:35:07 น.

รหัส : CO-SPK-15763

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 880,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:25:10 น.

รหัส : CO-BKK-11547

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:24:26 น.

รหัส : CO-BKK-11869

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:22:11 น.

รหัส : CO-BKK-11870

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,500 บาท

พื้นที่ 120 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:21:26 น.

รหัส : CO-BKK-11871

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 31,500 บาท

พื้นที่ 77 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:20:42 น.