ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-13241

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,700,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:18:28 น.

รหัส : CO-BKK-13251

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,700,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:17:41 น.

รหัส : CO-BKK-14151

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 147 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:16:45 น.

รหัส : CO-BKK-14152

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:16:01 น.

รหัส : CO-BKK-14538

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,300,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:15:16 น.

รหัส : CO-BKK-15358

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:14:30 น.

รหัส : CO-BKK-15992

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:11:07 น.

รหัส : CO-BKK-17491

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 37,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:08:50 น.

รหัส : CO-BKK-18151

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:06:32 น.

รหัส : CO-BKK-18849

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 00:05:41 น.

รหัส : CO-BKK-19268

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 23:24:33 น.

รหัส : CO-BKK-19267

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 23:18:19 น.

รหัส : CO-BKK-19266

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,850,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 23:11:32 น.

รหัส : CO-BKK-19265

คอนโดมิเนียม

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 22:47:18 น.

รหัส : CO-BKK-19264

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 22:40:44 น.

รหัส : CO-BKK-7347

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 22:38:47 น.

รหัส : CO-BKK-7625

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,350,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 22:36:47 น.

รหัส : CO-BKK-12726

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 116 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 22:35:44 น.

รหัส : CO-BKK-19263

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 22:35:16 น.

รหัส : CO-BKK-13765

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 22:34:41 น.