ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-6115

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:47:45 น.

รหัส : CO-BKK-4628

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:42:18 น.

รหัส : CO-BKK-4633

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:41:18 น.

รหัส : CO-BKK-4634

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:40:16 น.

รหัส : CO-BKK-4476

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:39:19 น.

รหัส : CO-BKK-4478

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:38:17 น.

รหัส : CO-BKK-4614

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:37:13 น.

รหัส : CO-BKK-4616

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:36:16 น.

รหัส : CO-BKK-4617

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:34:59 น.

รหัส : CO-BKK-4620

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:34:00 น.

รหัส : CO-BKK-4622

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:33:02 น.

รหัส : CO-BKK-4731

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 421,200 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:28:50 น.

รหัส : CO-BKK-6114

คอนโดมิเนียม

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:25:55 น.

รหัส : CO-BKK-4732

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 276,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:24:38 น.

รหัส : CO-BKK-4733

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,800 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:23:40 น.

รหัส : CO-BKK-4923

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:22:39 น.

รหัส : CO-BKK-4925

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:20:07 น.

รหัส : CO-BKK-5010

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:05:47 น.

รหัส : CO-BKK-5011

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 335,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:04:51 น.

รหัส : CO-BKK-5012

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 339,200 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2561 17:03:55 น.