ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-29594

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,280,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:27:39 น.

รหัส : CO-BKK-29887

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,830,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:26:03 น.

รหัส : CO-CBI-25901

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:25:01 น.

รหัส : CO-SNI-30037

คอนโดมิเนียม

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:24:40 น.

รหัส : CO-CBI-28439

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 7,350,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:23:57 น.

รหัส : CO-BKK-23219

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:21:11 น.

รหัส : CO-CBI-29796

คอนโดมิเนียม

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 548,600 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:21:07 น.

รหัส : CO-BKK-23220

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:20:17 น.

รหัส : CO-BKK-28764

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:19:06 น.

รหัส : CO-NMA-25350

คอนโดมิเนียม

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:18:43 น.

รหัส : CO-BKK-23110

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:18:02 น.

รหัส : CO-BKK-32356

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:16:56 น.

รหัส : CO-BKK-23216

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:16:45 น.

รหัส : CO-BKK-24696

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:15:38 น.

รหัส : CO-BKK-24700

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:14:47 น.

รหัส : CO-BKK-24702

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:13:35 น.

รหัส : CO-BKK-24706

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:12:22 น.

รหัส : CO-BKK-24767

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:11:27 น.

รหัส : CO-BKK-25454

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:08:25 น.

รหัส : CO-BKK-32355

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 27,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:07:32 น.