ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-25731

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:06:36 น.

รหัส : CO-BKK-25751

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:05:30 น.

รหัส : CO-BKK-25753

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:04:20 น.

รหัส : CO-BKK-25870

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:03:13 น.

รหัส : CO-BKK-25873

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:02:09 น.

รหัส : CO-BKK-25877

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:01:30 น.

รหัส : CO-BKK-27642

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 11:00:12 น.

รหัส : CO-NBI-28007

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,999,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:59:09 น.

รหัส : CO-BKK-27652

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:59:08 น.

รหัส : CO-BKK-27684

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:58:11 น.

รหัส : CO-BKK-30366

คอนโดมิเนียม

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,390,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:58:11 น.

รหัส : CO-BKK-32354

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:57:57 น.

รหัส : CO-BKK-28086

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,500 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:57:05 น.

รหัส : CO-BKK-32353

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:56:59 น.

รหัส : CO-BKK-28087

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:55:55 น.

รหัส : CO-BKK-28089

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:54:44 น.

รหัส : CO-BKK-28091

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:53:46 น.

รหัส : CO-BKK-28302

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:52:44 น.

รหัส : CO-BKK-28331

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:51:44 น.

รหัส : CO-BKK-32352

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 10:48:59 น.