ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-17644

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 21:09:37 น.

รหัส : CO-BKK-15065

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,094,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 21:09:05 น.

รหัส : CO-BKK-15044

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 21:03:33 น.

รหัส : CO-PTE-15048

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 21:01:36 น.

รหัส : CO-BKK-19221

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 20:17:22 น.

รหัส : CO-BKK-19215

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:28:25 น.

รหัส : CO-BKK-19211

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:17:27 น.

รหัส : CO-BKK-17596

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:19:18 น.

รหัส : CO-BKK-17598

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,180,000 บาท

พื้นที่ 118 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:18:21 น.

รหัส : CO-BKK-17602

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,450,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:16:30 น.

รหัส : CO-BKK-17630

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,100,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:13:24 น.

รหัส : CO-BKK-17635

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:09:54 น.

รหัส : CO-BKK-17654

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:07:00 น.

รหัส : CO-CBI-17656

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:04:42 น.

รหัส : CO-BKK-17713

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:03:43 น.

รหัส : CO-BKK-19206

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:02:59 น.

รหัส : CO-BKK-17714

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 18:02:55 น.

รหัส : CO-BKK-17718

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,390,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:58:41 น.

รหัส : CO-BKK-17719

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:57:48 น.

รหัส : CO-BKK-19205

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:56:28 น.