ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-44821

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:05:56 น.

รหัส : CO-BKK-36736

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,205,100 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:05:42 น.

รหัส : CO-BKK-25492

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:04:39 น.

รหัส : CO-BKK-25493

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:02:56 น.

รหัส : CO-BKK-25526

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:01:41 น.

รหัส : CO-BKK-44823

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,390,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:01:30 น.

รหัส : CO-BKK-25529

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:00:20 น.

รหัส : CO-BKK-49679

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 36,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:59:56 น.

รหัส : CO-BKK-25530

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,999,999 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:59:02 น.

รหัส : CO-BKK-25532

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:57:14 น.

รหัส : CO-BKK-44825

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:57:12 น.

รหัส : CO-BKK-38785

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:54:36 น.

รหัส : CO-BKK-45817

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:53:46 น.

รหัส : CO-BKK-38787

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:52:35 น.

รหัส : CO-BKK-49677

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:51:28 น.

รหัส : CO-BKK-38788

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:51:25 น.

รหัส : CO-BKK-45819

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 37,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:49:38 น.

รหัส : CO-BKK-39053

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,850,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:48:17 น.

รหัส : CO-BKK-25579

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:48:08 น.

รหัส : CO-BKK-36233

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:47:07 น.