ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-17763

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:54:47 น.

รหัส : CO-BKK-17764

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:53:51 น.

รหัส : CO-BKK-17766

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,156,500 บาท

พื้นที่ 105 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:52:59 น.

รหัส : CO-BKK-17767

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,900,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:52:13 น.

รหัส : CO-BKK-19204

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:49:52 น.

รหัส : CO-NBI-17880

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:47:02 น.

รหัส : CO-BKK-17928

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:46:10 น.

รหัส : CO-BKK-17929

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:45:16 น.

รหัส : CO-BKK-17931

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:44:24 น.

รหัส : CO-BKK-19203

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:43:42 น.

รหัส : CO-BKK-12987

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:42:42 น.

รหัส : CO-BKK-13020

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:41:47 น.

รหัส : CO-BKK-17936

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:41:27 น.

รหัส : CO-BKK-18058

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,350,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:40:33 น.

รหัส : CO-BKK-18061

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:38:46 น.

รหัส : CO-BKK-18066

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,990,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:37:43 น.

รหัส : CO-BKK-19202

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:37:38 น.

รหัส : CO-CBI-11167

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 17:37:21 น.

รหัส : CO-BKK-11958

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 16:54:39 น.

รหัส : CO-SPK-11732

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 16:32:17 น.