ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-36233

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:47:07 น.

รหัส : CO-BKK-39287

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 790,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:46:25 น.

รหัส : CO-BKK-25580

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:46:15 น.

รหัส : CO-BKK-45821

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:45:55 น.

รหัส : CO-BKK-25581

คอนโดมิเนียม

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:45:28 น.

รหัส : CO-BKK-39290

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:44:47 น.

รหัส : CO-BKK-25582

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 57,500 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:44:08 น.

รหัส : CO-BKK-49675

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:43:04 น.

รหัส : CO-BKK-40358

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:42:44 น.

รหัส : CO-BKK-25583

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:42:28 น.

รหัส : CO-BKK-45823

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:41:20 น.

รหัส : CO-BKK-40361

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:41:19 น.

รหัส : CO-BKK-25657

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:41:15 น.

รหัส : CO-NBI-14806

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:40:22 น.

รหัส : CO-BKK-25659

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:39:48 น.

รหัส : CO-NBI-14812

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:38:58 น.

รหัส : CO-BKK-25660

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,280,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:38:42 น.

รหัส : CO-BKK-45827

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:37:54 น.

รหัส : CO-BKK-25662

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:37:07 น.

รหัส : CO-BKK-15411

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,500 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 16:36:07 น.