ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-3100

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:04:50 น.

รหัส : CO-BKK-3101

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:03:28 น.

รหัส : CO-BKK-3102

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2558 20:02:28 น.

รหัส : CO-BKK-3093

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 347.45

อัพเดทล่าสุด 29 ต.ค. 2558 14:41:31 น.

รหัส : CO-BKK-3090

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:38:23 น.

รหัส : CO-BKK-3089

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:36:48 น.

รหัส : CO-BKK-3088

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:35:06 น.

รหัส : CO-BKK-3087

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:32:39 น.

รหัส : CO-BKK-3086

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:28:36 น.

รหัส : CO-BKK-3085

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:26:57 น.

รหัส : CO-BKK-3084

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 41,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:24:40 น.

รหัส : CO-BKK-3083

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:22:58 น.

รหัส : CO-BKK-3082

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:18:23 น.

รหัส : CO-BKK-3081

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,200,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:16:44 น.

รหัส : CO-BKK-3080

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:14:55 น.

รหัส : CO-BKK-3077

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:12:20 น.

รหัส : CO-BKK-3079

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:11:45 น.

รหัส : CO-BKK-3078

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:10:14 น.

รหัส : CO-BKK-3066

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:02:28 น.

รหัส : CO-BKK-3065

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:02:22 น.