ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-23546

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:13:51 น.

รหัส : CO-BKK-23547

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:12:56 น.

รหัส : CO-BKK-23551

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:11:57 น.

รหัส : CO-BKK-23556

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:10:53 น.

รหัส : CO-BKK-31960

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:10:14 น.

รหัส : CO-BKK-23733

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:09:56 น.

รหัส : CO-BKK-23735

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:08:58 น.

รหัส : CO-BKK-23737

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:08:05 น.

รหัส : CO-BKK-23738

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:07:08 น.

รหัส : CO-BKK-23740

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,700 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:06:06 น.

รหัส : CO-BKK-23742

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:05:09 น.

รหัส : CO-BKK-23746

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,500 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:04:01 น.

รหัส : CO-BKK-23750

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:02:53 น.

รหัส : CO-BKK-23753

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:01:43 น.

รหัส : CO-BKK-24090

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:00:30 น.

รหัส : CO-BKK-24091

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 02:59:35 น.

รหัส : CO-BKK-24092

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 02:58:42 น.

รหัส : CO-BKK-24093

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 02:57:45 น.

รหัส : CO-BKK-24094

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,500 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 02:56:47 น.

รหัส : CO-BKK-24375

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 02:55:50 น.