ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-5575

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:55:13 น.

รหัส : CO-CBI-6042

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:54:32 น.

รหัส : CO-CBI-6043

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:53:47 น.

รหัส : CO-BKK-6044

คอนโดมิเนียม

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:53:05 น.

รหัส : CO-PBI-6455

คอนโดมิเนียม

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:51:05 น.

รหัส : CO-PKN-7035

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:48:07 น.

รหัส : CO-BKK-7057

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:47:26 น.

รหัส : CO-BKK-7904

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:44:00 น.

รหัส : CO-BKK-9537

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:42:30 น.

รหัส : CO-BKK-9699

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:41:10 น.

รหัส : CO-BKK-10131

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 46,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:39:42 น.

รหัส : CO-BKK-10132

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:39:01 น.

รหัส : CO-BKK-10580

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 46,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:37:30 น.

รหัส : CO-BKK-11775

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 46,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:36:49 น.

รหัส : CO-BKK-12273

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:35:29 น.

รหัส : CO-BKK-13077

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:34:08 น.

รหัส : CO-BKK-13078

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:33:24 น.

รหัส : CO-BKK-14503

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:32:38 น.

รหัส : CO-BKK-19198

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:19:06 น.

รหัส : CO-BKK-6378

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,600,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:16:35 น.