ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-LEI-14234

อาคารพาณิชย์

เมืองเลย , เลย

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 10:01:36 น.

รหัส : TC-NRT-17395

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 13,800,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 09:22:00 น.

รหัส : TC-BKK-17382

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 08:23:13 น.

รหัส : TC-BKK-4372

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:27:18 น.

รหัส : TC-BKK-8349

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:14:41 น.

รหัส : TC-BKK-3917

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 135,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:10:43 น.

รหัส : TC-BKK-3919

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:10:04 น.

รหัส : TC-BKK-9082

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:09:53 น.

รหัส : TC-BKK-3925

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:06:09 น.

รหัส : TC-BKK-10941

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:05:10 น.

รหัส : TC-BKK-4392

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 220 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:01:57 น.

รหัส : TC-BKK-4394

อาคารพาณิชย์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 06:00:37 น.

รหัส : TC-BKK-4395

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:59:55 น.

รหัส : TC-BKK-4396

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 170,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:59:17 น.

รหัส : TC-BKK-4401

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:55:55 น.

รหัส : TC-BKK-16879

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:49:32 น.

รหัส : TC-BKK-4649

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:43:08 น.

รหัส : TC-BKK-4655

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:39:01 น.

รหัส : TC-BKK-4656

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:38:05 น.

รหัส : TC-BKK-4897

อาคารพาณิชย์

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 05:34:47 น.