ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-31693

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 282,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 20:15:53 น.

รหัส : TC-BKK-26183

อาคารพาณิชย์

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 18:39:03 น.

รหัส : TC-BKK-19223

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 15:54:39 น.

รหัส : TC-BKK-19225

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 15:53:45 น.

รหัส : TC-BKK-19387

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 15:52:52 น.

รหัส : TC-BKK-19393

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 58,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 15:49:58 น.

รหัส : TC-NBI-31660

อาคารพาณิชย์

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 15:40:55 น.

รหัส : TC-BKK-24029

อาคารพาณิชย์

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 14:55:16 น.

รหัส : TC-BKK-24694

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 14:47:10 น.

รหัส : TC-BKK-12994

อาคารพาณิชย์

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 13:12:41 น.

รหัส : TC-BKK-13145

อาคารพาณิชย์

เขตบางบอน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 13:08:02 น.

รหัส : TC-BKK-14932

อาคารพาณิชย์

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 13:00:26 น.

รหัส : TC-BKK-22623

อาคารพาณิชย์

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 12:37:13 น.

รหัส : TC-BKK-29900

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 12:02:48 น.

รหัส : TC-NSN-18700

อาคารพาณิชย์

ตาคลี , นครสวรรค์

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 11:49:46 น.

รหัส : TC-UDN-14530

อาคารพาณิชย์

เมืองอุดรธานี , อุดรธานี

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 11:28:21 น.

รหัส : TC-CNX-21398

อาคารพาณิชย์

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 11:16:58 น.

รหัส : TC-SNI-17226

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 11:12:02 น.

รหัส : TC-SNI-14154

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 11:10:43 น.

รหัส : TC-SNI-24768

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 11:01:01 น.