ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-5767

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 04:54:22 น.

รหัส : TC-BKK-5772

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 04:53:06 น.

รหัส : TC-BKK-6187

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 04:37:01 น.

รหัส : TC-BKK-8525

อาคารพาณิชย์

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 04:25:16 น.

รหัส : TC-BKK-8567

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 04:03:19 น.

รหัส : TC-BKK-8644

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:56:01 น.

รหัส : TC-BKK-8647

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:54:07 น.

รหัส : TC-BKK-8652

อาคารพาณิชย์

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,500,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:51:26 น.

รหัส : TC-BKK-8658

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:48:06 น.

รหัส : TC-BKK-8659

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:47:14 น.

รหัส : TC-BKK-8665

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:43:07 น.

รหัส : TC-BKK-9205

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:38:58 น.

รหัส : TC-BKK-9208

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:37:35 น.

รหัส : TC-BKK-9220

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:34:44 น.

รหัส : TC-BKK-9235

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:27:35 น.

รหัส : TC-BKK-9245

อาคารพาณิชย์

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:22:17 น.

รหัส : TC-BKK-9251

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:19:04 น.

รหัส : TC-BKK-9252

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:18:24 น.

รหัส : TC-BKK-10333

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:09:06 น.

รหัส : TC-BKK-10337

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2561 03:07:14 น.