ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-17841

อาคารพาณิชย์

เขตสัมพันธวงศ์ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 22:09:07 น.

รหัส : TC-BKK-31467

อาคารพาณิชย์

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 22:03:18 น.

รหัส : TC-BKK-18184

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 21:59:11 น.

รหัส : TC-BKK-31466

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 21:56:37 น.

รหัส : TC-BKK-18550

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 21:50:26 น.

รหัส : TC-BKK-18879

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 21:43:37 น.

รหัส : TC-BKK-19085

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 66,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 21:36:02 น.

รหัส : TC-BKK-31444

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:55:53 น.

รหัส : TC-BKK-24828

อาคารพาณิชย์

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 110,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:54:30 น.

รหัส : TC-KKN-27496

อาคารพาณิชย์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:53:48 น.

รหัส : TC-BKK-25755

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:50:03 น.

รหัส : TC-KKN-27497

อาคารพาณิชย์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:49:14 น.

รหัส : TC-BKK-25758

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:48:10 น.

รหัส : TC-BKK-25760

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 58,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:46:16 น.

รหัส : TC-BKK-25761

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:45:22 น.

รหัส : TC-BKK-27498

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:44:25 น.

รหัส : TC-BKK-30306

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:11:32 น.

รหัส : TC-BKK-31015

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 19:04:11 น.

รหัส : TC-BKK-31430

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 18:37:53 น.

รหัส : TC-RYG-31414

อาคารพาณิชย์

นิคมพัฒนา , ระยอง

ราคา 3,850,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 16:45:17 น.