ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-17052

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2561 19:09:36 น.

รหัส : OF-BKK-16964

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,500,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2561 08:53:27 น.

รหัส : OF-BKK-16959

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2561 08:18:01 น.

รหัส : OF-BKK-10908

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2561 03:29:01 น.

รหัส : OF-CBI-3904

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2561 12:44:59 น.

รหัส : OF-CBI-3918

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2561 12:41:31 น.

รหัส : OF-BKK-16513

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500,000,000 บาท

พื้นที่ 500 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2561 03:44:24 น.

รหัส : OF-BKK-4047

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 13:43:18 น.

รหัส : OF-BKK-4106

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 13:36:17 น.

รหัส : OF-BKK-4327

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 650 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 13:24:56 น.

รหัส : OF-BKK-4490

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 13:21:34 น.

รหัส : OF-BKK-4680

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 13:08:12 น.

รหัส : OF-BKK-4681

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 231 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 13:07:27 น.

รหัส : OF-BKK-5639

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 370,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 12:29:19 น.

รหัส : OF-BKK-5812

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 59,500 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 12:20:04 น.

รหัส : OF-BKK-5814

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 12:19:21 น.

รหัส : OF-BKK-16189

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 11:48:31 น.

รหัส : OF-BKK-16191

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 11:47:47 น.

รหัส : OF-BKK-16251

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 02:59:05 น.

รหัส : OF-BKK-5557

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มิ.ย. 2561 02:15:35 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9