ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-10784

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 62,400 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 มิ.ย. 2561 11:13:05 น.

รหัส : OF-BKK-14001

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 105,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2561 18:28:38 น.

รหัส : OF-BKK-7857

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2561 09:36:11 น.

รหัส : OF-BKK-13865

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2561 07:15:28 น.

รหัส : OF-BKK-4405

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2561 17:00:19 น.

รหัส : OF-BKK-4406

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2561 16:59:13 น.

รหัส : OF-BKK-13458

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2561 01:19:42 น.

รหัส : OF-PTE-13219

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2561 07:16:59 น.

รหัส : OF-BKK-13206

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2561 06:40:36 น.

รหัส : OF-BKK-11615

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 550 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ค. 2561 14:53:02 น.

รหัส : OF-BKK-11434

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2561 05:57:26 น.

รหัส : OF-BKK-11430

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2561 05:24:41 น.

รหัส : OF-BKK-11394

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:44:59 น.

รหัส : OF-BKK-11392

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 73,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:38:48 น.

รหัส : OF-BKK-11391

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:32:52 น.

รหัส : OF-BKK-11389

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:26:18 น.

รหัส : OF-BKK-11386

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:20:31 น.

รหัส : OF-BKK-11384

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:14:28 น.

รหัส : OF-BKK-11382

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 95,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:08:23 น.

รหัส : OF-BKK-11380

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 106,050 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 21:01:52 น.