ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-PTE-32282

โรงงาน คลังสินค้า

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 05:40:47 น.

รหัส : WH-PTE-22436

โรงงาน คลังสินค้า

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 23:58:36 น.

รหัส : WH-AYA-32147

โรงงาน คลังสินค้า

บางซ้าย , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 18,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 22:05:28 น.

รหัส : WH-SPK-32035

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 3 งาน 56 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 13:29:24 น.

รหัส : WH-SPK-15979

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 14:58:00 น.

รหัส : WH-SPK-16142

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 212,400 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 14:33:35 น.

รหัส : WH-SPK-18223

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:45:40 น.

รหัส : WH-BKK-19106

โรงงาน คลังสินค้า

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 220,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:44:45 น.

รหัส : WH-SPK-19107

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:43:42 น.

รหัส : WH-SPK-22680

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:35:08 น.

รหัส : WH-SPK-22684

โรงงาน คลังสินค้า

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:34:11 น.

รหัส : WH-SPK-23043

โรงงาน คลังสินค้า

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:29:25 น.

รหัส : WH-BKK-23060

โรงงาน คลังสินค้า

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 220,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:25:34 น.

รหัส : WH-PTE-23064

โรงงาน คลังสินค้า

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:24:37 น.

รหัส : WH-SPK-23067

โรงงาน คลังสินค้า

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 496 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:23:38 น.

รหัส : WH-SPK-23072

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:21:58 น.

รหัส : WH-SKN-23080

โรงงาน คลังสินค้า

กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:19:50 น.

รหัส : WH-PTE-23085

โรงงาน คลังสินค้า

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 160,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:18:57 น.

รหัส : WH-BKK-23091

โรงงาน คลังสินค้า

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 13:17:02 น.

รหัส : WH-SPK-27921

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 212,400 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 12:14:24 น.