ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-7148

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:58:56 น.

รหัส : CO-BKK-6824

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:58:53 น.

รหัส : CO-BKK-7150

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:57:56 น.

รหัส : CO-BKK-6912

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,460,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:57:48 น.

รหัส : CO-BKK-6913

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:56:49 น.

รหัส : CO-NBI-7362

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:55:52 น.

รหัส : CO-BKK-6914

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,170,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:55:46 น.

รหัส : CO-BKK-6915

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:54:50 น.

รหัส : CO-BKK-7283

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:54:39 น.

รหัส : CO-BKK-6916

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:53:55 น.

รหัส : CO-BKK-7344

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:53:27 น.

รหัส : CO-BKK-6917

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:52:59 น.

รหัส : CO-BKK-7346

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:52:22 น.

รหัส : CO-BKK-6919

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:52:00 น.

รหัส : CO-BKK-6921

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:51:07 น.

รหัส : CO-BKK-6923

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:50:09 น.

รหัส : CO-BKK-6925

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:49:14 น.

รหัส : CO-BKK-6927

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:48:13 น.

รหัส : CO-BKK-7416

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:47:41 น.

รหัส : CO-BKK-6929

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:47:15 น.