ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-PTE-47364

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:54:59 น.

รหัส : LA-CCO-11526

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 43,273,750 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:54:48 น.

รหัส : CO-BKK-24346

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:54:31 น.

รหัส : CO-BKK-47365

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:53:51 น.

รหัส : CO-BKK-24350

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,790,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:53:25 น.

รหัส : CO-CBI-13351

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:52:58 น.

รหัส : CO-BKK-24353

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,890,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:52:30 น.

รหัส : CO-BKK-47604

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:52:00 น.

รหัส : LA-BKK-24356

ที่ดิน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,800,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:51:13 น.

รหัส : CO-CBI-16765

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 5,150,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:51:11 น.

รหัส : CO-BKK-47606

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:50:51 น.

รหัส : CO-BKK-24703

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:50:12 น.

รหัส : CO-BKK-49758

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:50:10 น.

รหัส : CO-BKK-47610

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:49:42 น.

รหัส : CO-BKK-24704

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:49:15 น.

รหัส : CO-BKK-47614

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:48:29 น.

รหัส : CO-BKK-16766

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:48:27 น.

รหัส : CO-BKK-24705

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:48:20 น.

รหัส : CO-BKK-49757

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:47:58 น.

รหัส : CO-BKK-16769

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 21:47:16 น.