ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-6930

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:46:10 น.

รหัส : CO-BKK-6931

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:45:13 น.

รหัส : CO-BKK-7420

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:45:10 น.

รหัส : CO-BKK-6932

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 27,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:44:18 น.

รหัส : CO-BKK-7422

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:44:00 น.

รหัส : CO-BKK-6934

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 95,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:43:27 น.

รหัส : CO-BKK-7473

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:42:45 น.

รหัส : CO-BKK-6935

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:42:35 น.

รหัส : CO-BKK-7474

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:41:43 น.

รหัส : CO-BKK-6936

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:41:37 น.

รหัส : CO-BKK-6937

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:40:44 น.

รหัส : CO-BKK-7475

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:40:40 น.

รหัส : CO-BKK-7123

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:39:48 น.

รหัส : CO-BKK-7476

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:39:38 น.

รหัส : CO-BKK-7125

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,370,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:38:51 น.

รหัส : CO-BKK-7478

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:38:35 น.

รหัส : CO-BKK-7126

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:37:55 น.

รหัส : CO-BKK-7755

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:37:27 น.

รหัส : CO-BKK-7127

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:36:57 น.

รหัส : CO-BKK-7757

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:36:13 น.