ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-25776

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:42:49 น.

รหัส : CO-SKA-49791

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:42:29 น.

รหัส : CO-SPK-30659

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:41:30 น.

รหัส : CO-NBI-30662

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:40:40 น.

รหัส : CO-BKK-30663

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:39:04 น.

รหัส : CO-BKK-33933

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:37:24 น.

รหัส : CO-SKA-49790

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:36:43 น.

รหัส : CO-BKK-33937

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:36:11 น.

รหัส : CO-BKK-33940

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:34:57 น.

รหัส : CO-SPK-35858

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:33:48 น.

รหัส : CO-NBI-35859

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:32:30 น.

รหัส : CO-SKA-49789

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:31:03 น.

รหัส : CO-PTE-35860

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:30:54 น.

รหัส : CO-BKK-49788

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:29:59 น.

รหัส : CO-SPK-37663

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:29:23 น.

รหัส : CO-BKK-37665

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:28:13 น.

รหัส : CO-NBI-37666

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:27:09 น.

รหัส : CO-BKK-38206

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:25:48 น.

รหัส : CO-SKA-49787

คอนโดมิเนียม

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:25:29 น.

รหัส : CO-SPK-38210

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 23:24:24 น.