ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-8146

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 354 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:07:49 น.

รหัส : CO-BKK-6406

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:07:03 น.

รหัส : TC-BKK-8754

อาคารพาณิชย์

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,550,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:06:46 น.

รหัส : CO-BKK-6407

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:05:58 น.

รหัส : CO-CBI-6409

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 140 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:03:54 น.

รหัส : CO-CBI-6410

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 140 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:02:53 น.

รหัส : CO-BKK-6463

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:01:53 น.

รหัส : CO-BKK-6465

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 10:00:47 น.

รหัส : CO-BKK-6466

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:59:36 น.

รหัส : CO-BKK-6467

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,344,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:58:29 น.

รหัส : CO-BKK-6468

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:57:17 น.

รหัส : CO-BKK-6469

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:56:18 น.

รหัส : CO-BKK-6471

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:55:14 น.

รหัส : CO-BKK-6473

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:54:10 น.

รหัส : CO-BKK-6475

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:53:03 น.

รหัส : CO-BKK-6477

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:51:58 น.

รหัส : CO-BKK-6479

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:50:57 น.

รหัส : CO-BKK-6480

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:49:54 น.

รหัส : CO-BKK-6482

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:48:54 น.

รหัส : CO-BKK-6484

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:47:51 น.