ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-6488

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:44:47 น.

รหัส : CO-BKK-6489

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 27,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:43:44 น.

รหัส : CO-NBI-7750

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:43:30 น.

รหัส : CO-BKK-6492

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:42:46 น.

รหัส : CO-NBI-7801

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:42:33 น.

รหัส : CO-BKK-6494

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:41:48 น.

รหัส : TH-BKK-7855

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:41:42 น.

รหัส : CO-BKK-6502

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:40:54 น.

รหัส : TH-BKK-7856

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:40:46 น.

รหัส : OF-BKK-7857

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:39:54 น.

รหัส : CO-BKK-6503

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:39:51 น.

รหัส : CO-BKK-6504

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:38:53 น.

รหัส : CO-NBI-7938

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:38:15 น.

รหัส : CO-BKK-8753

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:38:10 น.

รหัส : CO-BKK-6505

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:37:52 น.

รหัส : CO-BKK-8069

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:37:25 น.

รหัส : CO-BKK-6507

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:36:53 น.

รหัส : CO-BKK-6509

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:35:50 น.

รหัส : TH-BKK-8271

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:35:43 น.

รหัส : CO-BKK-6653

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:34:45 น.