ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-14151

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 147 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:59:12 น.

รหัส : CO-BKK-14152

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:58:28 น.

รหัส : CO-BKK-14538

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,300,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:57:43 น.

รหัส : CO-BKK-15358

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:57:02 น.

รหัส : LA-PTE-15744

ที่ดิน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 3 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:56:19 น.

รหัส : LA-SPK-15746

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 312,000,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:55:34 น.

รหัส : LA-SPK-15748

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 312,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:54:50 น.

รหัส : CO-BKK-15992

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:54:00 น.

รหัส : LA-SPK-16212

ที่ดิน

พระประแดง , สมุทรปราการ

ราคา 31,000,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:53:17 น.

รหัส : CO-BKK-19024

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,300,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:53:07 น.

รหัส : LA-SPK-17472

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 150,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:52:34 น.

รหัส : CO-BKK-17491

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 37,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:51:52 น.

รหัส : LA-SPK-18075

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:51:09 น.

รหัส : CO-BKK-19023

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:51:09 น.

รหัส : LA-SPK-18091

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 58,380,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:50:26 น.

รหัส : CO-BKK-18151

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:49:44 น.

รหัส : CO-BKK-18849

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:49:00 น.

รหัส : CO-BKK-19022

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,300,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:45:01 น.

รหัส : CO-BKK-19021

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:43:55 น.

รหัส : HO-BKK-3915

บ้านเดี่ยว

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:38:14 น.