ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-6777

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:16:32 น.

รหัส : CO-BKK-6778

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:15:30 น.

รหัส : CO-BKK-6779

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:14:30 น.

รหัส : CO-BKK-6780

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:13:26 น.

รหัส : CO-BKK-6800

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,356,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:12:31 น.

รหัส : CO-BKK-6801

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 101 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:11:30 น.

รหัส : CO-BKK-6802

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:10:33 น.

รหัส : CO-BKK-6804

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,090,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:09:33 น.

รหัส : CO-BKK-6806

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:08:31 น.

รหัส : CO-BKK-6807

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:07:31 น.

รหัส : CO-BKK-6808

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:06:31 น.

รหัส : CO-BKK-6809

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,800 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:05:33 น.

รหัส : CO-BKK-6811

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:04:30 น.

รหัส : CO-BKK-6813

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:03:32 น.

รหัส : CO-SPK-6815

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:02:39 น.

รหัส : CO-BKK-6817

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:01:45 น.

รหัส : CO-BKK-6819

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 09:00:45 น.

รหัส : CO-BKK-6821

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:59:46 น.

รหัส : CO-BKK-7148

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:58:56 น.

รหัส : CO-BKK-6824

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 08:58:53 น.