ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-3083

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:22:58 น.

รหัส : CO-BKK-3082

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:18:23 น.

รหัส : CO-BKK-3081

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,200,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:16:44 น.

รหัส : CO-BKK-3080

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:14:55 น.

รหัส : CO-BKK-3077

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:12:20 น.

รหัส : CO-BKK-3079

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:11:45 น.

รหัส : CO-BKK-3078

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:10:14 น.

รหัส : CO-BKK-3066

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:02:28 น.

รหัส : CO-BKK-3065

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:02:22 น.

รหัส : CO-BKK-3064

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,350,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:02:16 น.

รหัส : CO-BKK-3062

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,300,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:02:09 น.

รหัส : CO-BKK-3063

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:02:04 น.

รหัส : CO-BKK-3060

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:01:58 น.

รหัส : CO-BKK-3059

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:01:51 น.

รหัส : CO-BKK-3058

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:01:44 น.

รหัส : CO-BKK-3057

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:00:53 น.

รหัส : CO-BKK-2571

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:00:47 น.

รหัส : CO-BKK-2566

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:00:41 น.

รหัส : CO-BKK-2565

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 580,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:00:35 น.

รหัส : CO-BKK-2567

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2558 16:00:28 น.