ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-24969

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:49:25 น.

รหัส : CO-BKK-44134

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:48:52 น.

รหัส : CO-BKK-35936

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:48:46 น.

รหัส : CO-BKK-24972

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:47:58 น.

รหัส : CO-BKK-35938

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:47:41 น.

รหัส : CO-BKK-36774

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:46:35 น.

รหัส : CO-BKK-25070

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:46:33 น.

รหัส : CO-BKK-44137

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:44:30 น.

รหัส : CO-BKK-25072

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:43:31 น.

รหัส : CO-BKK-25074

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:42:05 น.

รหัส : CO-BKK-44476

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:41:23 น.

รหัส : CO-BKK-25079

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:40:41 น.

รหัส : CO-BKK-35753

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 382,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:40:27 น.

รหัส : CO-BKK-25085

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:39:26 น.

รหัส : CO-BKK-35755

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:39:10 น.

รหัส : CO-BKK-28201

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:38:09 น.

รหัส : CO-BKK-44478

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:38:07 น.

รหัส : CO-BKK-25168

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:37:50 น.

รหัส : CO-BKK-35920

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:37:41 น.

รหัส : CO-BKK-25170

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 17:36:44 น.