ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-23847

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:35:19 น.

รหัส : CO-BKK-22170

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:34:32 น.

รหัส : CO-BKK-23851

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:34:14 น.

รหัส : CO-BKK-22171

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:33:21 น.

รหัส : CO-BKK-22172

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:32:25 น.

รหัส : CO-BKK-31962

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:31:35 น.

รหัส : CO-BKK-22174

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:31:31 น.

รหัส : CO-BKK-22176

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:30:28 น.

รหัส : CO-BKK-24892

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:29:56 น.

รหัส : CO-BKK-22178

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,000 บาท

พื้นที่ 107 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:29:12 น.

รหัส : CO-BKK-24893

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 141 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:28:57 น.

รหัส : CO-BKK-24897

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:27:55 น.

รหัส : CO-BKK-26959

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,500 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:27:02 น.

รหัส : CO-BKK-22180

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:26:58 น.

รหัส : CO-BKK-22181

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:25:56 น.

รหัส : CO-BKK-26961

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:25:44 น.

รหัส : CO-BKK-23232

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:24:47 น.

รหัส : CO-BKK-27187

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:24:42 น.

รหัส : CO-BKK-27190

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:23:49 น.

รหัส : CO-BKK-23233

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 03:23:41 น.