ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-13798

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:35:02 น.

รหัส : CO-BKK-13800

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:34:09 น.

รหัส : CO-BKK-13801

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:33:20 น.

รหัส : CO-BKK-18841

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:32:27 น.

รหัส : CO-BKK-13803

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:32:20 น.

รหัส : CO-BKK-13806

คอนโดมิเนียม

เขตตลิ่งชัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:30:39 น.

รหัส : CO-BKK-13807

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:29:49 น.

รหัส : CO-BKK-13810

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:29:01 น.

รหัส : CO-BKK-8326

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:26:30 น.

รหัส : CO-BKK-18838

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:25:23 น.

รหัส : CO-BKK-18835

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:18:44 น.

รหัส : CO-BKK-8327

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:14:26 น.

รหัส : CO-BKK-8574

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:13:26 น.

รหัส : CO-BKK-8576

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:12:26 น.

รหัส : CO-BKK-8580

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:10:30 น.

รหัส : CO-BKK-8717

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:08:27 น.

รหัส : CO-BKK-8719

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:07:24 น.

รหัส : CO-BKK-8868

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:06:26 น.

รหัส : CO-BKK-8877

คอนโดมิเนียม

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:04:32 น.

รหัส : CO-BKK-8328

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 19:04:01 น.