ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CBI-37912

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 108,750,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 13:36:02 น.

รหัส : HO-CBI-48958

บ้านเดี่ยว

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 1,880,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 11:25:08 น.

รหัส : CO-CBI-6016

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 11:00:53 น.

รหัส : CO-CBI-9501

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:56:20 น.

รหัส : CO-CBI-40114

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:52:37 น.

รหัส : HO-CBI-48951

บ้านเดี่ยว

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 1,760,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:51:21 น.

รหัส : CO-CBI-40823

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:50:39 น.

รหัส : CO-CBI-44658

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:49:35 น.

รหัส : CO-CBI-6013

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 8,700,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:28:12 น.

รหัส : CO-CBI-19610

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:11:02 น.

รหัส : CO-CBI-37024

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:10:33 น.

รหัส : CO-CBI-37029

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 10:09:32 น.

รหัส : CO-CBI-33674

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 4,600,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:54:49 น.

รหัส : LA-CBI-34040

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 281 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:53:17 น.

รหัส : HO-CBI-36029

บ้านเดี่ยว

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:51:02 น.

รหัส : CO-CBI-17996

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:30:41 น.

รหัส : CO-CBI-17997

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:26:03 น.

รหัส : CO-CBI-17998

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:21:46 น.

รหัส : CO-CBI-18001

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:17:23 น.

รหัส : CO-CBI-18337

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 09:13:05 น.