ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CBI-7308

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:51:39 น.

รหัส : HO-CBI-7312

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:50:44 น.

รหัส : HO-CBI-6699

บ้านเดี่ยว

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:43:00 น.

รหัส : HO-CBI-9011

บ้านเดี่ยว

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:37:56 น.

รหัส : CO-CBI-7719

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:34:28 น.

รหัส : CO-CBI-4358

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:34:02 น.

รหัส : CO-CBI-6016

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:27:51 น.

รหัส : CO-CBI-9501

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:26:44 น.

รหัส : WH-CBI-13643

โรงงาน คลังสินค้า

เกาะจันทร์ , ชลบุรี

ราคา 150,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 85 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 16:09:56 น.

รหัส : CO-CBI-14556

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 16:03:20 น.

รหัส : HO-CBI-17539

บ้านเดี่ยว

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 06:37:15 น.

รหัส : HO-CBI-17538

บ้านเดี่ยว

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 06:31:52 น.

รหัส : CO-CBI-17536

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 06:21:18 น.

รหัส : LA-CBI-17528

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 6,150,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 05:38:03 น.

รหัส : CO-CBI-17500

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 1,380,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 01:16:26 น.

รหัส : LA-CBI-17160

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 2 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 01:00:00 น.

รหัส : LA-CBI-17163

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 100,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 00:59:08 น.

รหัส : LA-CBI-17165

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 00:58:30 น.

รหัส : LA-CBI-17167

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 159,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 00:57:38 น.

รหัส : LA-CBI-11968

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 00:22:18 น.