ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NBI-30478

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:20:16 น.

รหัส : LA-NBI-30989

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:17:28 น.

รหัส : HO-NBI-33840

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:16:45 น.

รหัส : LA-NBI-31243

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:14:06 น.

รหัส : LA-NBI-31246

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,712,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:12:45 น.

รหัส : LA-NBI-31251

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:11:17 น.

รหัส : CO-NBI-36729

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:07:16 น.

รหัส : LA-NBI-49341

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:03:45 น.

รหัส : HO-NBI-37581

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:02:32 น.

รหัส : CO-NBI-32257

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:02:15 น.

รหัส : HO-NBI-37583

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:57:53 น.

รหัส : LA-NBI-33792

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:56:04 น.

รหัส : CO-NBI-49340

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:55:33 น.

รหัส : CO-NBI-34185

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,890,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:51:39 น.

รหัส : CO-NBI-49338

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:44:13 น.

รหัส : CO-NBI-34483

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:43:54 น.

รหัส : HO-NBI-25647

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 3,450,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:36:10 น.

รหัส : CO-NBI-36613

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:36:06 น.

รหัส : CO-NBI-36617

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:34:44 น.

รหัส : HO-NBI-26346

บ้านเดี่ยว

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:31:24 น.