ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-30237

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:56:52 น.

รหัส : LA-NBI-26640

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:54:14 น.

รหัส : CO-NBI-32830

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:49:58 น.

รหัส : CO-NBI-31774

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:41:41 น.

รหัส : CO-NBI-31775

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:40:35 น.

รหัส : CO-NBI-31776

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:39:26 น.

รหัส : CO-NBI-31780

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:30:27 น.

รหัส : CO-NBI-31782

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:29:21 น.

รหัส : CO-NBI-31745

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:28:34 น.

รหัส : CO-NBI-31783

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:27:16 น.

รหัส : CO-NBI-31784

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:25:56 น.

รหัส : CO-NBI-31750

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:25:33 น.

รหัส : CO-NBI-31785

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:24:58 น.

รหัส : CO-NBI-31786

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:23:51 น.

รหัส : CO-NBI-31787

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:22:31 น.

รหัส : CO-NBI-33035

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:17:31 น.

รหัส : CO-NBI-33043

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:11:07 น.

รหัส : CO-NBI-38047

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:10:03 น.

รหัส : CO-NBI-38372

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 987,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:06:57 น.

รหัส : CO-NBI-33060

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,900 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 13:04:47 น.