ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-31611

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:41:45 น.

รหัส : CO-NBI-31615

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:38:31 น.

รหัส : CO-NBI-31618

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:35:18 น.

รหัส : CO-NBI-31621

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:31:43 น.

รหัส : HO-NBI-32399

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:14:28 น.

รหัส : HO-NBI-32397

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:11:45 น.

รหัส : CO-NBI-32396

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:10:05 น.

รหัส : HO-NBI-4774

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:07:31 น.

รหัส : LA-NBI-8946

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:55:51 น.

รหัส : LA-NBI-8947

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:54:49 น.

รหัส : LA-NBI-10511

ที่ดิน

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:52:01 น.

รหัส : CO-NBI-30230

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:45:16 น.

รหัส : CO-NBI-30234

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:44:25 น.

รหัส : CO-NBI-30237

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:43:35 น.

รหัส : CO-NBI-31773

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:35:00 น.

รหัส : CO-NBI-31774

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:34:17 น.

รหัส : CO-NBI-31775

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:33:32 น.

รหัส : CO-NBI-31776

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:32:38 น.

รหัส : CO-NBI-31780

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:26:21 น.

รหัส : CO-NBI-31782

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 13:25:28 น.