ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NBI-25928

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 3,450,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:19:55 น.

รหัส : TH-NBI-25929

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:19:04 น.

รหัส : TH-NBI-25981

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:18:09 น.

รหัส : HO-NBI-25984

บ้านเดี่ยว

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 1,699,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:17:20 น.

รหัส : HO-NBI-32429

บ้านเดี่ยว

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 11 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:15:44 น.

รหัส : HO-NBI-9695

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 11,900,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:04:06 น.

รหัส : TH-NBI-11552

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:02:16 น.

รหัส : HO-NBI-13528

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 5,150,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:00:33 น.

รหัส : HO-NBI-10886

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 15:00:26 น.

รหัส : CO-NBI-27126

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:57:56 น.

รหัส : CO-NBI-27128

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:56:59 น.

รหัส : HO-NBI-23171

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 3,350,000 บาท

พื้นที่ 525 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:55:07 น.

รหัส : TH-NBI-28150

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,190,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:51:24 น.

รหัส : CO-NBI-13776

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 12,400,000 บาท

พื้นที่ 202 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:48:32 น.

รหัส : CO-NBI-31602

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:48:03 น.

รหัส : TH-NBI-32140

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:46:46 น.

รหัส : CO-NBI-13779

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:46:21 น.

รหัส : CO-NBI-31611

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:41:45 น.

รหัส : CO-NBI-31615

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:38:31 น.

รหัส : CO-NBI-31618

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 14:35:18 น.