ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-NBI-21611

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บางกรวย , นนทบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 07:36:25 น.

รหัส : HO-NBI-32322

บ้านเดี่ยว

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 07:34:12 น.

รหัส : CO-NBI-32311

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,290,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 06:45:26 น.

รหัส : CO-NBI-32306

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 06:33:31 น.

รหัส : CO-NBI-32257

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:28:07 น.

รหัส : CO-NBI-5810

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:09:32 น.

รหัส : CO-NBI-5811

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,350,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:08:41 น.

รหัส : CO-NBI-5813

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:07:53 น.

รหัส : CO-NBI-32246

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,900 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:04:23 น.

รหัส : CO-NBI-9596

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:02:50 น.

รหัส : CO-NBI-9597

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:02:03 น.

รหัส : CO-NBI-9795

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 04:01:03 น.

รหัส : CO-NBI-31549

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:58:27 น.

รหัส : CO-NBI-11043

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 4,900 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:55:04 น.

รหัส : CO-NBI-32242

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:53:45 น.

รหัส : CO-NBI-31546

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:38:50 น.

รหัส : CO-NBI-19607

คอนโดมิเนียม

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 4,900 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:38:01 น.

รหัส : CO-NBI-19834

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:37:05 น.

รหัส : CO-NBI-25487

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 9,900 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:35:07 น.

รหัส : CO-NBI-25488

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 03:34:10 น.