ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-31782

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 07:05:25 น.

รหัส : CO-NBI-31780

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 06:55:21 น.

รหัส : CO-NBI-31776

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 05:43:25 น.

รหัส : CO-NBI-31775

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 05:33:25 น.

รหัส : CO-NBI-31774

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 05:23:33 น.

รหัส : CO-NBI-31773

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 05:13:38 น.

รหัส : CO-NBI-31762

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 03:39:25 น.

รหัส : CO-NBI-31760

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 03:29:59 น.

รหัส : CO-NBI-31750

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 02:13:03 น.

รหัส : CO-NBI-23796

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 02:02:55 น.

รหัส : CO-NBI-23798

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 02:01:52 น.

รหัส : CO-NBI-23800

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 02:01:08 น.

รหัส : CO-NBI-23802

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 02:00:21 น.

รหัส : CO-NBI-23805

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 01:59:20 น.

รหัส : CO-NBI-24067

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,900 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 01:58:38 น.

รหัส : CO-NBI-31745

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 01:45:22 น.

รหัส : CO-NBI-24842

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 01:45:15 น.

รหัส : CO-NBI-24846

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 01:43:44 น.

รหัส : CO-NBI-24848

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 01:42:51 น.

รหัส : CO-NBI-24849

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ส.ค. 2561 01:41:59 น.