ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-43469

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:41:07 น.

รหัส : HO-CNX-43472

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:39:40 น.

รหัส : HO-CNX-43473

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:38:30 น.

รหัส : LA-CNX-43474

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 29,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:37:23 น.

รหัส : LA-CNX-43481

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:35:52 น.

รหัส : HO-CNX-43483

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:34:40 น.

รหัส : HO-CNX-44372

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 124 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:33:29 น.

รหัส : HO-CNX-44375

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:31:50 น.

รหัส : HO-CNX-44379

บ้านเดี่ยว

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:30:29 น.

รหัส : HO-CNX-44381

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,350,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:29:25 น.

รหัส : HO-CNX-44383

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 14,990,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:27:45 น.

รหัส : LA-CNX-45008

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,925,000 บาท

พื้นที่ 154 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:26:19 น.

รหัส : LA-CNX-45012

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 7,700,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:24:54 น.

รหัส : HO-CNX-45016

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:23:45 น.

รหัส : LA-CNX-45374

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,852,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:22:27 น.

รหัส : HO-CNX-45378

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:21:23 น.

รหัส : HO-CNX-45383

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:20:08 น.

รหัส : TC-CNX-45389

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:18:58 น.

รหัส : HO-CNX-45396

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:17:05 น.

รหัส : HO-CNX-45398

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:15:28 น.