ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-44379

บ้านเดี่ยว

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:30:29 น.

รหัส : HO-CNX-44381

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,350,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:29:25 น.

รหัส : HO-CNX-44383

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 14,990,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:27:45 น.

รหัส : LA-CNX-45008

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,925,000 บาท

พื้นที่ 154 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:26:19 น.

รหัส : LA-CNX-45012

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 7,700,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:24:54 น.

รหัส : HO-CNX-45016

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:23:45 น.

รหัส : LA-CNX-45374

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,852,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:22:27 น.

รหัส : HO-CNX-45378

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:21:23 น.

รหัส : HO-CNX-45383

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:20:08 น.

รหัส : TC-CNX-45389

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:18:58 น.

รหัส : HO-CNX-45396

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:17:05 น.

รหัส : HO-CNX-45398

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:15:28 น.

รหัส : LA-CNX-45732

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:14:16 น.

รหัส : HO-CNX-45742

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:13:04 น.

รหัส : HO-CNX-45757

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,390,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:11:55 น.

รหัส : HO-CNX-46544

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,190,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:10:39 น.

รหัส : LA-CNX-46551

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:09:29 น.

รหัส : LA-CNX-46560

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 391 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:08:17 น.

รหัส : HO-CNX-46568

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:07:08 น.

รหัส : LA-CNX-46575

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,428,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 09:05:41 น.