ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-2086

บ้านเดี่ยว

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 120 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ส.ค. 2558 05:31:58 น.

รหัส : HO-CNX-2070

บ้านเดี่ยว

พร้าว , เชียงใหม่

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา 138 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2558 21:31:57 น.

รหัส : HO-CNX-2062

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา 170 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2558 18:01:56 น.

รหัส : TH-CNX-2059

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 22 ตารางวา 130 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2558 16:32:02 น.

รหัส : HO-CNX-2038

บ้านเดี่ยว

แม่แจ่ม , เชียงใหม่

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา 200 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2558 06:02:08 น.

รหัส : HO-CNX-2032

บ้านเดี่ยว

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 54 ตารางวา 110 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2558 03:01:54 น.

รหัส : LA-CNX-1991

ที่ดิน

ฝาง , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา 931 ตารางวา ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2558 06:31:52 น.

รหัส : LA-CNX-1990

ที่ดิน

ดอยเต่า , เชียงใหม่

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 18 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2558 06:01:51 น.

รหัส : LA-CNX-1988

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2558 05:01:51 น.

รหัส : LA-CNX-1941

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 3,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2558 05:31:53 น.

รหัส : CO-CNX-1937

คอนโดมิเนียม

ฮอด , เชียงใหม่

ราคา 1,398,080 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 33.28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2558 03:31:52 น.

รหัส : LA-CNX-1932

ที่ดิน

แม่แจ่ม , เชียงใหม่

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา 100 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2558 01:01:48 น.

รหัส : HO-CNX-1928

บ้านเดี่ยว

อมก๋อย , เชียงใหม่

ราคา 3,850,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา 195 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2558 23:01:47 น.

รหัส : LA-CNX-1917

ที่ดิน

ฝาง , เชียงใหม่

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา 3-1-66 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2558 17:31:48 น.

รหัส : LA-CNX-1914

ที่ดิน

อมก๋อย , เชียงใหม่

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2558 16:01:46 น.

รหัส : HO-CNX-1870

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา - ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2558 18:01:43 น.

รหัส : LA-CNX-1826

ที่ดิน

ฝาง , เชียงใหม่

ราคา 2,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2558 20:01:41 น.

รหัส : LA-CNX-1825

ที่ดิน

เชียงดาว , เชียงใหม่

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2558 19:31:40 น.

รหัส : LA-CNX-1808

ที่ดิน

แม่แจ่ม , เชียงใหม่

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 01 งาน 027 ตารางวา 0100 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2558 12:31:48 น.

รหัส : CO-CNX-1786

คอนโดมิเนียม

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 440,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2558 02:31:37 น.